Ağalık Açılımı(Feodalitenin Yıkılması):Bir İnceleme...