Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Ve Türkiye: Bir Analiz…