Akdeniz Üniversitemizde Rektör Seçimi Üzerine Düşünceler…